Crash Bandicoot N. Sane Trilogy


Crash Bandicoot N. Sane Trilogy- ն թողարկվել է 2017թ. հունիսի 29-ին՝ այն  «Crash Bandicoot» խաղային սերիայի առաջին երեք թողարկման թվայնացված տարբերակն է: Crash Bandicoot սերիայի խաղերը մշակվել են Vicarious Visions ամերիկյան ընկերությունում, իսկ թողարկողն է ՝  Activision-ը:

 

Վերև